Volume 2 (1); 2017

Research Paper

A U-Shaped Relationship between Fasting Plasma Glucose and Severity of Sleep Apnea
Georgia Trakada, George Giangou, Paul Zarogoulidis, Lemonia Velentza, Ioulia Antoniou, Angeliki Konsta, Anastasios Kallianos, Asimina Mitrakou
J. Biomed 2017; 2(1): 1-7. doi:10.7150/jbm.17494
[Abstract] [Full text] [PDF]

Supercontinuum source in the investigation of laser-tissue interactions: “ex vivo” study
Carlo Fornaini, Michele Sozzi, Elisabetta Merigo, Piergiorgio Pasotti, Stefano Selleri, Annamaria Cucinotta
J. Biomed 2017; 2(1): 12-19. doi:10.7150/jbm.17059
[Abstract] [Full text] [PDF]

Short Research Communication

Mushroom Intake and Advanced Glycation End Products in the Skin among Community-Dwelling Elderly Subjects: Preliminary Data
Yaeko Kawaguchi, Shinsuke Nirengi, Kazuhiko Kotani, Junichiro Somei, Takuya Kawamoto, Kokoro Tsuzaki, Yoshikazu Yonei, Naoki Sakane
J. Biomed 2017; 2(1): 8-11. doi:10.7150/jbm.17587
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

Advanced Perfusion Techniques - Flow versus Pressure
Maria D. Pappa, Nikolaos V. Theodosiadis, Dimitrios Paliouras, Thomas Rallis, Apostolos S. Gogakos, Nikolaos Barbetakis, Fotios Chatzinikolaou, Nikolaos C. Schizas, Achilleas Lazopoulos, Paul Zarogoulidis, Nikolaos Katsikogiannis, Eirini Sarika, Ilias Karapantzos, Charalampos Charalampidis, Pavlos Sarafis
J. Biomed 2017; 2(1): 20-24. doi:10.7150/jbm.17864
[Abstract] [Full text] [PDF]